Kody pocztowe w Polsce

Kiedy i po co wprowadzono kody pocztowe w Polsce?

W Polsce kody pocztowe wprowadzono dość późno, bo dopiero w 1973 roku. Głównym celem, wprowadzenia kodów pocztowych było jednoznaczne określenie konkretnej miejscowości. W przypadku większych miast nawet nie tyle miejscowości co konkretnych urzędów pocztowych. W efekcie wprowadzenie kodów pocztowych miało zdecydowanie ułatwić proces sortowania przesyłek.

Jak zbudowane są kody pocztowe w Polsce?

Polskie kody pocztowe składają się z pięciu cyfr w układzie XX-XXX gdzie X oznacza dowolną cyfrę 0-9. Poprawnie zapisany kod pocztowy powienien znajdować się po lewej stronie miejscowości podanej w adresie na przesyłce.

Co oznacza pierwsza cyfra kodu pocztowego?

W polskich kodach pocztowych pierwsza cyfra określa tzw. okręg pocztowy. Okręgi pocztowe zostały ustalone zgodnie z ruchem wskazówek zegara zaczynając od Warszawy. W efekcie wygląda to następująco:
0 – okręg warszawski
1 – okręg olsztyński
2 – okręg lubelski
3 – okręg krakowski
4 – okręg katowicki
5 – okręg wrocławski
6 – okręg poznański
7 – okręg szczeciński
8 – okręg gdański
9 – okręg łódzki
Na podstawie tych informacji możemy z pewnym przybliżeniem określić, patrząc na mapę, od jakiej cyfry będzie zaczynał się kod pocztowych którego szukamy :)

Co oznacza druga cyfra kodu pocztowego?

Druga cyfra oznacza strefę kodową, która albo jest przypisany dużemu miastu albo dotyczy mniejszego wycinka biegnącego wzdłuż linii komunikacyjnych. W przypadku dużych miast nadawano pulę większą niż tylko jednocyfrową i tak np Warszawa ma kody zaczynające się od 00 do 04, Wrocław od 50 do 54, Poznań od 60 do 61, a np kod Katowic zaczyna się zawsze od 40.

Ostatnie 3 cyfry kody pocztowego - znaczenie?

Początkowo trzecia cyfra kodu pocztowego pokrywała się z dawanymi powiatami. Aktualnie po kilku zmianach podziału administracyjnego logiczny sens tej cyfry został zatracony. Czwarta i piąta cyfra (rozpatrywane łącznie) wskazują placówkę pocztową, a w największych miastach jednostkę doręczeniową. Można zatem przyjąć, że obecnie pozostałe trzy cyfry znajdujące się w kodzie pocztowym pełnią funkcję jedynie precyzyjnego określenia albo jednostki pocztowej albo w skrajnym przypadku adresata. Telewizja Polska S.A. (00-999), czy Polskie Radio S.A. (00-977) posiada swój własny kod pocztowy!

Czy skrytka pocztowa może mieć inny kod pocztowy?

Tak. Bardzo często zdarza się, że urzędy pcztowe mają wydzielone specjalne kody pocztowe pod skrytki pocztowe znajdujące się w tych urzędach.

Jak wpisywać kod pocztowy wysyłając list z zagranicy?

Wysyłając pocztówkę z wakacji czy cokolwiek innego do Polski dobrze jest wprowadzić wtedy kod pocztowy w trochę zmienionej postaci. Wysyłając list z zagranicy zmieńmy zapis z klasycznego 99-999 na PL-99999. Dzięki takiemu zapisowi zwiększymy z pewnością ułatwimy życie osobom sortującym przesyłki oraz być może skrócimy czas dostarczenia listu do miejsca przenzaczenia.

Poprawny wzór adresowania

Zapis z kodem pocztowym dla przesyłek krajowych:
Jan Kowalski
ul. Błotna 22/34
00-970 Warszawa

Dla Przesyłek z innego kraju:
Jan Kowalski
ul. Błotna 22/34
PL-00970 Warszawa
POLAND

W jakich miastach Polacy najczęściej szukają informacji o kodach pocztowych?

Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Szczecin, Gdańsk, Katowice, Bydgoszcz, Lublin, Częstochowa